”Legibus et armis”

Det tog sin rundliga tid men när Stora Kronohuset med den latinska devisen Legibus et armis – Åt lagar och vapen, i fasadens attika, äntligen stod klart 1840 fanns det all anledning att citera det gamla talesättet att den som väntar på något gott inte väntar för länge. Kronohuset vid Stora Torg brukar omnämnas som Kristianstads vackraste profanbyggnad och anföras som exempel på Karl Johansstilen när den är som bäst. Hovrätten fick disponera östra och Wendes artilleriregemente västra delen av huset. Då hovrätten 1917 flyttade till Malmö tog ”knektarna” över byggnaden och hovrättslokalerna förvandlades till mäss. Efter att under årens lopp använts för olika militära ändamål – bl a milostab – slutade den militära användningen av byggnaden med att Södra Underhållsregementet marscherade ut i december 2001.

Idag ägs och förvaltas Stora Kronohuset av fastighetsbolaget Hemfosa som sedan ett par år anpassat delar av fastigheten för civila ändamål.
”Mässen”, i de tidigare Hovrättslokalerna, drivs fortfarande som mäss och sällskapslokal för stadens kvarvarande officersföreningar och andra militära intresseföreningar.

Källa: ”Kristianstad en bildkavalkad genom fyra sekler”, Thorsten Andersson & Gunnar Lindbom, Kristianstad 1984.

MISK

Militärsällskapet i Stora Kronohuset (MISK), som bildades i 1994, är en ideell samhällsnyttig förening vars främsta syfte är att främja trivsel och samvaro för föreningens medlemmar.

 

kronohuset_litenFöreningen främjar militära traditioner i f.d. Kristianstad garnison genom att, utan särskilt vinstintresse, ge medlemmarna en god service i form av trivsamma lokaler, god förtäring och traditionella mässarrangemang.

Vidare sörjer också föreningen för att främja ett gott förhållande mellan officerare, kommunala och statliga företrädare samt privata företagare i Kristianstad med omnejd.

Verksamheten bedrivs i Militärsällskapets historiska lokaler på andra våningen i Stora Kronohuset. Där högtidlighölls t ex föreningens 20-årsjubileum våren 2014.