Sven-Erik Olsson 0708-14 84 26
Ordförande

Caroline Åkesson 0709-50 86 68
Sekreterare

Torbjörn Kristiansson
Kassör

Info – Till föreningen

Anmälan – Anmälan till aktiviteter

Ordförande – Sven-Erik Olsson
Sekreterare – Caroline Åkesson
Kassör – Torbjörn Kristiansson
Personalansvarig – Beda Ericsson
Ledamot – Tomas Bengtsson
Ledamot – Göran Wigermo
Ledamot – Pia Åkvist
Suppleant – Ola Lonhage
Suppleant – Boo Gaverus

Traditionsbevarare
Sven-Åke Andén Nilsson

Bibliotekarie
Peter Rosengren

Revisorer
Tomas Axelsson
Figge Jönsson

Revisorer (suppleant)
Tore Skärhed